Trwa ładowanie...
d1ydo32
d1ydo32
espi

FOREVER ENTERTAINMENT S.A. - Zmiana stanu posiadania. (1/2015)

FOREVER ENTERTAINMENT S.A. - Zmiana stanu posiadania. (1/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d1ydo32

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-20 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | FOREVER ENTERTAINMENT S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zmiana stanu posiadania. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Forever Entertainment S.A. informuje, że w dniu 20 stycznia 2015 roku Spółka otrzymała informację od Pana Marka Bednarskiego o następującej treści: Zawiadomienie na podstawie art.69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu poniżej 33 1/3 % i poniżej 33 % ogólnej liczby głosów. Zgodnie z art. 69 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa o ofercie") , informuję , że w wyniku transakcji sprzedaży zawartych w dniu 29 grudnia 2014 na rynku New Connect zmniejszyłem poniżej 33 i 1/3 % próg ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni. Jednocześnie informuję , że w wyniku transakcji sprzedaży zawartych w dniu 30 grudnia 2014 na rynku New
Connect zmniejszyłem poniżej 33 % próg ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni. Przed pierwszą ww. zmianą posiadałem 6.742.332 akcji zwykłych na okaziciela Forever Entertainment S.A., stanowiących 33,7775 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 6.742.332 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 33,7775 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Forever Entertainment S.A. Po pierwszej ww. zmianie posiadałem 6.592.332 akcji zwykłych na okaziciela Forever Entertainment S.A., stanowiących 33,0261% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 6.592.332 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 33,0261% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Forever Entertainment S.A. Po drugiej ww. zmianie posiadałem 6.552.332 akcji zwykłych na okaziciela Forever Entertainment S.A., stanowiących 32,8257% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 6.552.332 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 32,8257% ogólnej liczby głosów
na Walnym Zgromadzeniu Forever Entertainment S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FOREVER ENTERTAINMENT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
FOREVER ENTERTAINMENT S.A. Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
81-310 Gdynia
(kod pocztowy) (miejscowość)
Śląska 35/37
(ulica) (numer)
58 728 23 43 58 712 62 59
(telefon) (fax)
biuro@forever-entertainment.com www. forever-entretainment.com
(e-mail) (www)
5833112205 221122120
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-20 Krzysztof Rogaliński Prezes Zarządu
2015-01-20 Zbigniew Dębicki Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ydo32

Podziel się opinią

Share
d1ydo32
d1ydo32