Trwa ładowanie...
d4370xv
espi

FOTA S.A. - Aneks do umowy kredytowej (1/2013)

FOTA S.A. - Aneks do umowy kredytowej (1/2013)
Share
d4370xv
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-15
Skrócona nazwa emitenta
FOTA S.A.
Temat
Aneks do umowy kredytowej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd FOTA S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu wczorajszym otrzymał podpisany przez Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna (Bank) aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 26 września 2007 r. Aneks został zawarty z datą 4 stycznia 2013 roku. Zgodnie z postanowieniami aneksu, do umowy wprowadzono zapis stanowiący, że w przypadku obniżenia limitów kredytowych w innym banku, Bank upoważniony jest do obniżenia wysokości kredytu o tę samą kwotę. Pozostałe istotne warunki umowy nie zostały zmienione. Kryterium uznania zawartej umowy za znaczącą jest wartość przedmiotu umowy przekraczająca 10% kapitałów własnych Emitenta Zarząd FOTA S.A. informuje, że nie zachodzą powiązania pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a Bankiem.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FOTA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
FOTA S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
81-506 Gdynia
(kod pocztowy) (miejscowość)
Stryjska 24 24
(ulica) (numer)
058 690 66 10 058 662 40 01
(telefon) (fax)
biuro_zarzadu@fota.pl www.fota.pl
(e-mail) (www)
589-17-50-856 192598184
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-15 Paweł Gizicki Prezes Zarządu
2013-01-15 Adrian Smeja Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4370xv

Podziel się opinią

Share
d4370xv
d4370xv