Trwa ładowanie...
d166jzw
d166jzw
espi

FOTA S.A. - Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta aneksów do umów kredytowych (16/2012)

FOTA S.A. - Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta aneksów do umów kredytowych (16/2012)
Share
d166jzw

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 16 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-08-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | FOTA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta aneksów do umów kredytowych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd FOTA S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od spółki zależnej ART -GUM Sp. z o.o. z siedzibą w Mazańcowicach (Kredytobiorca) informację o zawarciu przez nią aneksów do dwóch umów kredytowych z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Bank). Podpisane przez Bank aneksy wpłynęły do Kredytobiorcy w dniu dzisiejszym i opatrzone są datą zawarcia 27 lipca 2012 r. Zgodnie z postanowieniami aneksu do umowy kredytu Nr 2010/280/DDF z dnia 9 sierpnia 2010r. Bank udziela Kredytobiorcy limit kredytowy w rachunku bieżącym w niezmienionej wysokości 5.000.000,00 PLN z terminem spłaty w dniu 31 lipca 2013 r. W pozostałym zakresie aneks nie wprowadza istotnych zmian do umowy. Zgodnie z postanowieniami aneksu do umowy kredytu Nr 2010/282/DDF z dnia 9 sierpnia 2010 r. Bank udziela Kredytobiorcy limit odnawialnego kredytu obrotowego ewidencjonowanego w rachunku bieżącym w niezmienionej wysokości 20.000.000,00 PLN z terminem spłaty w dniu 31 lipca 2013 r. W pozostałym
zakresie aneks nie wprowadza istotnych zmian do umowy. Kryterium uznania zawartych umów kredytowych za znaczące jest łączna wartość przedmiotu umów, tj. łączna kwota udzielonych kredytów przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. wynoszący 25.000.000,00 PLN (dwadzieścia pięć milionów złotych) przekraczający 10% kapitałów własnych Emitenta. Emitent i Kredytobiorca informują, że nie zachodzą powiązania pomiędzy Emitentem i Kredytobiorcą oraz osobami zarządzającymi lub nadzorującymi nimi a Bankiem. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FOTA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
FOTA S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
81-506 Gdynia
(kod pocztowy) (miejscowość)
Stryjska 24 24
(ulica) (numer)
058 690 66 10 058 662 40 01
(telefon) (fax)
biuro_zarzadu@fota.pl www.fota.pl
(e-mail) (www)
589-17-50-856 192598184
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-08-01 Paweł Gizicki Prezes Zarządu
2012-08-01 Adrian Smeja Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d166jzw

Podziel się opinią

Share
d166jzw
d166jzw