Trwa ładowanie...
d48qqys

FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM - Wypłata odsetek od obligacji serii A przez spółkę zależną (5/2015) - EBI

FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM - Wypłata odsetek od obligacji serii A przez spółkę zależną (5/2015)

Share
d48qqys
NEW CONNECT
Raport EBI nr 5 / 2015
Data sporządzenia: 2015-02-03
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Wypłata odsetek od obligacji serii A przez spółkę zależną
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 2 lutego 2015 r. spółka Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna Spółka Komandytowo-Akcyjna (spółka zależna Emitenta) dokonała zapłaty odsetek od obligacji serii A. Za drugi okres odsetkowy od 1 listopada 2014 r. do 31 stycznia 2015 r. z tytułu odsetek od obligacji serii A dokonano wypłaty kwoty 113 424,66 zł. Wypłata została dokonana w dniu 2 lutego 2015 r. czyli w pierwszym dniu roboczym po upływie terminu płatności odsetek (31 stycznia 2015 r.). Obligacje serii A są oprocentowane według stałej stopy procentowej w wysokości 9% w skali roku. Łączna wartość wyemitowanych obligacji serii A wynosi 5 000 000 zł. Termin wykupu obligacji przypada na dzień 31 lipca 2017 roku. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d48qqys

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Robert Majkowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d48qqys

Podziel się opinią

Share
d48qqys
d48qqys