Trwa ładowanie...
d1dwemw
espi

FUTURIS S.A. - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dn...

FUTURIS S.A. - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 lipca 2013 roku (5/2013)

Share
d1dwemw
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2013
Data sporządzenia: 2013-07-30
Skrócona nazwa emitenta
FUTURIS S.A.
Temat
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 lipca 2013 roku
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd FUTURIS S.A. informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 lipca 2013 roku następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% głosów: 1. PCH CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie posiadająca 4.866.667 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1, które stanowiły 11,34% na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 lipca 2013 roku i 2,66% w kapitale zakładowym oraz 5,17% w ogólnej liczbie głosów, 2. P.C.H. CAPITAL (CYPRUS) LTD. z siedzibą w Larnace posiadająca 75.415.395 akcji zwykłych na okaziciela, które stanowiły 87,89% na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 lipca 2013 roku i 41,16% w kapitale zakładowym oraz 40,10% w ogólnej liczbie głosów.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1dwemw

| | | FUTURIS SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | FUTURIS S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-854 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Jana Pawła II | | 23 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 416 28 93 | | 22 416 28 93 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | futuris@futuris.com.pl | | futurissa.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 895-19-65-592 | | 021129430 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-30 Andrzej Woźniakowski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1dwemw

Podziel się opinią

Share
d1dwemw
d1dwemw