Trwa ładowanie...
d13lves
espi

G-ENERGY S.A. - Transakcje na akcjach osoby zarządzającej Emitenta skutkujące zwiększeniem zaanga ...

G-ENERGY S.A. - Transakcje na akcjach osoby zarządzającej Emitenta skutkujące zwiększeniem zaangażowania. (1/2015)
Share
d13lves

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-26 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | G-ENERGY S.A. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Transakcje na akcjach osoby zarządzającej Emitenta skutkujące zwiększeniem zaangażowania. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od osoby posiadającej dostęp do informacji poufnych, Wiceprezesa organu zarządzającego Emitenta Pana Tomasza Bujaka, zawiadomienie przekazane w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2005 Nr 183 poz. 1538 ze zm.) o dokonanych przez tę osobę transakcjach na akcjach Emitenta zawiadomienie następującej treści: ?Niniejszym informuję, iż dnia 4.12. 2014 nabyłem 5422 akcje Emitenta po cenie 0,43 zł za jedną akcję i 17.12.2014 nabyłem 7150 akcji G-Energy S.A po średniej cenie 0,39 zł za jedną akcję , łącznie nabyłem 12572 akcji zwykłych na okaziciela G-Energy S.A. Jednocześnie dnia 19.12.2014, dokonałem zbycia 7472 po średniej cenie 0,49 zł za jedną akcję zwiększając w wyniku dokonanych transakcji swoje zaangażowanie w kapitale zakładowym Emitenta . Wykonanie powyższych transakcji związane było z optymalizacją podatkową oraz z relokacją posiadanych przeze mnie papierów
wartościowych G-Energy S.A. na rachunkach papierów wartościowych w różnych biurach maklerskich. Łącznie posiadam 55 100 akcji zwykłych na okaziciela G-Energy S.A. Akcje zostały nabyte w trybie transakcji sesyjnych zwykłych w alternatywnym systemie obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.? W okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia złożenia niniejszego zawiadomienia członek Zarządu nie wyklucza dalszego bezpośredniego lub pośredniego nabywania akcji Spółki. Podstawa prawna zawiadomienia: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz § 2 ust 5 i § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

G-ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
G-ENERGY S.A. Energetyka (ene)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-901 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Plac Defilad 1
(ulica) (numer)
22 247 84 53 22 256 28 68
(telefon) (fax)
biuro@genergy.pl www.genergy.pl
(e-mail) (www)
774 31 93 164 142684184
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-26 Tomasz Gutowski Prezes Zarządu Tomasz Gutowski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d13lves

Podziel się opinią

Share
d13lves
d13lves