Trwa ładowanie...
d2oz2uo
d2oz2uo
espi

GANT - Stan posiadania akcji przez Akcjonariusza (96/2013)

GANT - Stan posiadania akcji przez Akcjonariusza (96/2013)
Share
d2oz2uo

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 96 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GANT | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Stan posiadania akcji przez Akcjonariusza | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie art. 70 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zarząd GANT DEVELOPMENT S.A. informuje, iż w dniu 26 lipca 2013 roku otrzymał informację od akcjonariusza Agnieszki Buchajskiej, że udział ww. akcjonariusza wraz podmiotami powiązaniami Ipnihone Limited i Renale Managment Limited w wyniku zwykłych sesyjnych transakcji sprzedaży akcji Gant Development S.A. w dniu 12.07.2013 r. spadł poniżej progu 5 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Przed opisanym zdarzeniem Akcjonariusz wraz z ww. podmiotami powiązanymi posiadał 1 648 766 sztuk akcji spółki, co stanowiło 6,38 % w kapitale zakładowym oraz dawało prawo do 1 648 766 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz stanowiło 5,84 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Obecnie Akcjonariusz posiada wraz z podmiotami powiązanymi 1 261 855 sztuk akcji Gant Development S.A., które stanowią 4,89 % w kapitale zakładowym
oraz dają prawo do 1 261 855 na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co stanowi 4,46 % głosów. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

GANT DEVELOPMENT SA
(pełna nazwa emitenta)
GANT Deweloperzy
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
59-220 Legnica
(kod pocztowy) (miejscowość)
Rynek 28
(ulica) (numer)
076 856 50 27 076 856 50 30
(telefon) (fax)
inwestor@gant.pl www.gant.pl
(e-mail) (www)
691-020-16-90 390453104
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-26 Krzysztof Brzeziński Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2oz2uo

Podziel się opinią

Share
d2oz2uo
d2oz2uo