Trwa ładowanie...
d2xb4xx
d2xb4xx

GDDKiA unieważniła przetarg na odcinek drogi s7; będą kolejne unieważnienia

25.02. Warszawa (PAP) - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad unieważniła przetarg na budowę drogi s7 na odcinku Koszwały - Kazimierzowo. Unieważnienie postępowania jest...
Share
d2xb4xx

25.02. Warszawa (PAP) - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad unieważniła przetarg na budowę drogi s7 na odcinku Koszwały - Kazimierzowo. Unieważnienie postępowania jest konsekwencją przyjętego w styczniu przez rząd Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015. GDDKiA prowadzi działania zmierzające do unieważnienia kolejnych przetargów, dla których nowy program nie zapewnia finansowania - wynika z suplementu do Dziennika Urzędowego UE.

"Postępowanie zostało unieważnione ze względu na fakt, że w obecnej sytuacji finansowej Państwa prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć. Wszczynając postępowanie, dla zamawiającego obowiązujący był do realizacji Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2008 - 2012, przyjęty Uchwałą Rady Ministrów z dnia 25.9.2007 roku. Uchwałą Rady Ministrów z dnia 25.1.2011 roku w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą +Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015+ został przyjęty nowy program wieloletni dla rozwoju sieci dróg krajowych. Określa on cele i priorytety inwestycyjne, wskazuje poziom i źródła niezbędnego finansowania oraz listę zadań do realizacji" - napisała GDDKiA.

"Zakres rzeczowy zawarty w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015 został dostosowany do aktualnych możliwości finansowych Państwa oraz wyznaczonych określonych limitów finansowych na realizację zadań inwestycyjnych. Przy opracowywaniu Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015 wzięto również pod uwagę obecny stan infrastruktury drogowej oraz jej potrzeby rozwojowe. Redukcja wydatków w nim zdefiniowanych skutkuje stabilnością finansową Programu w kontekście sytuacji makroekonomicznej Państwa i jest przejawem dbałości o finanse publiczne oraz wysokość długu publicznego" - dodano.

d2xb4xx

Wartość projektu budowy drogi s7 na odcinku Koszwały - Kazimierzowo szacowana była na 3,65 mld zł. Projekt ten został ujęty na liście zadań w załączniku nr 1a do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015. Załącznik ten zawiera listę zadań, których realizacja może zostać rozpoczęta do 2013 roku, jednak nie ma zapewnienia finansowego w ramach limitu określonego w programie na kwotę 82,8 mld zł, począwszy od 2010 roku. Limit ten uwzględnia jedynie inwestycje ujęte w załączniku nr 1 do programu, a których budowa rozpocznie się do 2013 roku.

Wartość projektów, które znajdują się w załączniku 1a do programu oszacowano łącznie na 42,4 mld zł. Realizacja zadań wymienionych w tym załączniku może być uruchamiana jedynie w wyniku uzyskania oszczędności na skutek kolejnych rozstrzygnięć przetargów, ostatecznego rozliczenia i zamknięcia finansowania inwestycji oddawanych do użytku lub w wyniku decyzji Rady Ministrów akceptującej przekroczenie ustalonego limitu 82,8 mld zł.

"Z uwagi na obecną sytuację budżetową Państwa, zaangażowanie środków - przewyższające ustalony Programem limit - będzie możliwe w przypadku wyższego od zakładanego tempa wzrostu gospodarczego oraz w sytuacji, kiedy deficyt strukturalny będzie malał w tempie szybszym niż zakładano" - napisano w komunikacie.

W związku z przyjętym Programu Budowy Dróg Krajowych na lat 2011-2015 GDDKiA będzie unieważniała kolejne, już ogłoszone przetargi.

"(...) zamawiający podejmuje czynności realizacji nowego Programu, w tym prowadzi działania związane z zakończeniem postępowań, dla których nowy Program nie zapewnia finansowania. Takie postępowanie zamawiającego stanowi dbałość o finanse publiczne i powinno wymiernie przyczynić się do obniżenia długu publicznego" - podała GDDKiA.(PAP)

gsu/ osz/

d2xb4xx

Podziel się opinią

Share
d2xb4xx
d2xb4xx