Trwa ładowanie...
d4f1ixo

GEKOPLAST S.A. - Informacje o zbyciu i nabyciu znacznych pakietów akcji (2/2015)

GEKOPLAST S.A. - Informacje o zbyciu i nabyciu znacznych pakietów akcji (2/2015)

Share
d4f1ixo

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-06 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | GEKOPLAST S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Informacje o zbyciu i nabyciu znacznych pakietów akcji | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | GEKOPLAST S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 5 marca 2015 roku otrzymał zawiadomienia od TFI Capital Partners S.A. oraz Capital Partners Investment I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty przekazane Emitentowi w trybie art. 69 ustawy o ofercie. Pełna treść zawiadomień poniżej: Zawiadomienie przekazane przez TFI Capital Partners S.A. TFI Capital Partners S.A.(?dalej Towarzystwo?), na podstawie art. 69 ust. 2 pkt. 2 w związku z art. 87 ust. 1 pkt.2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuje że, zarządzane przez Towarzystwo fundusze (?dalej Fundusze?) tj. CP Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (dalej ?CP FIZ?) oraz Capital Partners Investment I FIZ (dalej ?CP I FIZ?) zmniejszyły dotychczas posiadany ponad 33% udział w ogólnej liczbie głosów w spółce GEKOPLAST S.A. o ponad 1% głosów. 1) Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie: 2 marca 2015r. zbycie
230.000 akcji GEKOPLAST S.A. 2 marca 2015r. nabycie 50.000 akcji GEKOPLAST S.A. 2) Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów: Przed dniem zdarzenia Fundusze posiadały 4.690.619 akcji GEKOPLAST S.A., które stanowiły 88,42% w kapitale zakładowym oraz 88,42% ogólnej liczby głosów GEKOPLAST S.A. 3) Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów: Fundusze posiadają łącznie 4.510.916 akcji GEKOPLAST S.A., które stanowią 85,03% w kapitale zakładowym oraz 85,03% ogólnej liczby głosów GEKOPLAST S.A. 4) Informacja dotycząca zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału - w przypadku gdy zawiadomienie jest składane w związku z osiągnięciem lub
przekroczeniem 10% ogólnej liczby głosów: W okresie 12 miesięcy od złożenia niniejszego zawiadomienia nie wyklucza się dalszych zmian udziału w liczbie głosów, w zależności od ceny rynkowej Spółki, perspektyw jej rozwoju oraz zmian wartości aktywów Funduszy. 5) Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki: brak takich podmiotów. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c: brak takich podmiotów. Zawiadomienie przekazane przez Capital Partners Investment I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty TFI Capital Partners S.A.(?dalej Towarzystwo?), na podstawie art. 69 ust. 2 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuje że, zarządzany przez Towarzystwo fundusz Capital Partners Investment I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (dalej ?CP I FIZ?) zmniejszył dotychczas posiadany ponad 33% udział w ogólnej liczbie głosów w spółce GEKOPLAST S.A. o ponad
1% głosów. 6) Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie: 2 marca 2015r. zbycie 230.000 akcji GEKOPLAST S.A. 7) Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów: Przed dniem zdarzenia CP I FIZ posiadał 4.690.619 akcji GEKOPLAST S.A., które stanowiły 88,42% w kapitale zakładowym oraz 88,42% ogólnej liczby głosów GEKOPLAST S.A. 8) Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów: CP I FIZ posiada łącznie 4.460.916 akcji GEKOPLAST S.A., które stanowią 84,08% w kapitale zakładowym oraz 84,08% ogólnej liczby głosów GEKOPLAST S.A. 9) Informacja dotycząca zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału - w przypadku gdy
zawiadomienie jest składane w związku z osiągnięciem lub przekroczeniem 10% ogólnej liczby głosów: W okresie 12 miesięcy od złożenia niniejszego zawiadomienia nie wyklucza się dalszych zmian udziału w liczbie głosów, w zależności od ceny rynkowej Spółki, perspektyw jej rozwoju oraz zmian wartości aktywów Funduszu. 10) Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki: brak takich podmiotów. 11) Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c: brak takich podmiotów. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4f1ixo

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | GEKOPLAST SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | GEKOPLAST S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 42-693 | | Krupski Młyn | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Krasickiego | | 113 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 32 888 56 01 | | +48 888 56 02 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 645-25-06-445 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-06 Piotr Górowski Prezes Zarządu
2015-03-06 Joanna Siempińska Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4f1ixo

Podziel się opinią

Share
d4f1ixo
d4f1ixo