Trwa ładowanie...
d2jsqey

GEOINVENT S.A. - Informacja o transakcjach członka Rady Nadzorczej Spółki na akcjach Spółki w 201...

GEOINVENT S.A. - Informacja o transakcjach członka Rady Nadzorczej Spółki na akcjach Spółki w 2011 roku (1/2012)

Share
d2jsqey

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GEOINVENT S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o transakcjach członka Rady Nadzorczej Spółki na akcjach Spółki w 2011 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd GeoInvent Spółki Akcyjnej w Warszawie ("Spółka") informuje, iż Spółka powzięła wiadomość, w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, przy uwzględnieniu postanowień § 2 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających stały dostęp do określonych informacji poufnych (Dz.U. nr 229, poz. 1950), o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych w 2011 roku przez osobę wchodzącą w skład organu nadzorczego (Rada Nadzorcza) ? Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, których wartość nie przekroczyła w danym roku kalendarzowym (2011), łącznie równowartości 5.000 euro. Zgodnie z otrzymaną informacją, w transakcjach sesyjnych dokonanych w 2011 roku, za pośrednictwem Domu Maklerskiego BOŚ SA, w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, wskazany członek Rady Nadzorczej Spółki objął łącznie 11.673
sztuk zdematerializowanych akcji Spółki (kod ISIN: PLGEIN00017), przy czym w dniu: (1) 20 stycznia 2011 roku objął 6.370 akcji Spółki po cenie 0,27 zł za jedną akcję; (2) 15 listopada 2011 roku objął 5.303 akcji Spółki po cenie 0,17 zł za jedną akcję. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2jsqey

| | | GEOINVENT SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | GEOINVENT S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 03-977 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Arabska | | 9 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-31 Jarosław Stanios Prezes Zarządu
2012-01-31 Grzegorz Kurzeja Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2jsqey

Podziel się opinią

Share
d2jsqey
d2jsqey