Trwa ładowanie...
d117tc3
espi

GET BANK S.A. - Informacje uzyskane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi....

GET BANK S.A. - Informacje uzyskane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. (16/2012)

Share
d117tc3

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 16 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GET BANK S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacje uzyskane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Get Bank S.A. ("Bank") niniejszym zawiadamia o otrzymaniu, w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, od pełnomocnika Pana Leszka Czarneckiego ? Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku, informacji o dokonaniu w dniu 19 stycznia 2012 r. przez Pana Leszka Czarneckiego na własny rachunek objęcia 245.682.270 akcji zwykłych na okaziciela serii H Banku. Ww. objęcie przez Pana Leszka Czarneckiego akcji serii H Banku nastąpiło w ramach podziału Getin Holding S.A. ("GH") w trybie art. 529 § 1 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych (podział przez wydzielenie). Osoby będące akcjonariuszami GH w dniu 10 stycznia 2012 r. ("Dzień referencyjny"), w tym Pan Leszek Czarnecki otrzymali stosowną liczę akcji Banku wyemitowanych przez Bank w tym celu. Jednocześnie Bank otrzymał, w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, od pełnomocnika Pana Leszka Czarneckiego, informację o dokonaniu przez niżej wymienione osoby blisko z nim związane w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt. 4 ww.
ustawy, na własny rachunek, transakcji objęcia akcji serii H Banku.: 1) LC Corp BV z siedzibą w Amsterdamie, Holandia ? 946.198.812 akcji, 2) Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu, w której Pan Leszek Czarnecki pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej ? 4.975.709 akcji, 3) Fundacja Jolanty i Leszka Czarneckich, w której Pan Leszek Czarnecki pełni funkcję Przewodniczącego Rady Fundacji - 362.697 akcji, 4) RB Investcom Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu - 96.359 akcji, 5) Powszechny Dom Kredytowy S.A. z siedzibą we Wrocławiu ? 7.378 akcji. LC Corp BV z siedzibą w Amsterdamie, RB Investcom Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz Powszechny Dom Kredytowy S.A. z siedzibą we Wrocławiu są spółkami bezpośrednio lub pośrednio kontrolowanymi przez Pana Leszka Czarneckiego. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d117tc3

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-20 Radosław Stefurak Marcin Dec Prezes Zarządu Członek Zarządu Radosław Stefurak Marcin Dec

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d117tc3

Podziel się opinią

Share
d117tc3
d117tc3