Trwa ładowanie...
dmj3tqj

GETBACK - Złożenie wniosku o wprowadzenie obligacji serii G i serii H do obrotu w ASO na rynku Ca ... - EBI

GETBACK - Złożenie wniosku o wprowadzenie obligacji serii G i serii H do obrotu w ASO na rynku Catalyst (2/2015)

Share
dmj3tqj
CATALYST
Raport EBI nr 2 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-04
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Złożenie wniosku o wprowadzenie obligacji serii G i serii H do obrotu w ASO na rynku Catalyst
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd GetBack S.A. informuje, że w dniu 2 marca 2015 r. został złożony do kancelarii Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu w systemie Catalyst: - obligacji na okaziciela serii G w liczbie 18.500 (słownie: osiemnaście tysięcy pięćset), o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każda; - obligacji na okaziciela serii H w liczbie 6.605 (słownie: sześć tysięcy sześćset pięć), o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każda. Podstawa prawna: § 4 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

dmj3tqj

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Konrad Kąkolewski Prezes Zarządu
Paweł Trybuchowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

dmj3tqj

Podziel się opinią

Share
dmj3tqj
dmj3tqj