Trwa ładowanie...
d4byqnn

Getin Holding skupił się w I kw. na stabilizacji swoich wschodnich spółek

Warszawa, 08.05.2015 (ISBnews) - Getin Holding skoncentrował się w I kwartale br. na działaniach stabilizujących sytuację w spółkach wschodnich, dla których otoczenie rynkowe pozostawało niesprzyjające. Działalność operacyjna w Polsce i Rumunii rozwijała się zgodnie z oczekiwaniami, poinformował holding.

Share
d4byqnn

Wynik netto grupy Idea Bank (Ukraina) w I kwartale 2015 wyniósł -36,5 mln UAH (-6,2 mln zł), wobec wyniku -34,3 mln UAH (-10,6 mln zł) rok wcześniej.

Holding podał w raporcie kwartalnym, że na wysokość osiągniętego wyniku finansowego netto istotny wpływ miały: silna deprecjacja hrywny, która do złotego osłabiła się o 27,7% (do 0,1623 zł za 1 UAH) od początku roku, zmniejszenie stopy NIM o 5,0 pkt proc. (z 5,2% za I kwartał 2014 do 0,2% za 2015) z powodu znacznego wzrostu kosztu finansowania w walucie krajowej oraz w walucie obcej w związku z pogorszeniem sytuacji płynnościowej system bankowego Ukrainy, czego przyczyną jest kryzys gospodarczy i polityczny na Ukrainie (wzrost inflacji do 45% i zwiększenie stopy refinansowania NBU od 14,5% do 30%), a także ścisła dyscyplina kosztowa, która spowodowała obniżenie kosztów administracyjnych o 22% r/r. .

"Do największych osiągnięć Idea Bank (Ukraina) w okresie sprawozdawczym należy zaliczyć: utrzymywanie wszystkich wskaźników na wymaganym przez Narodowy Bank Ukrainy poziomie, pomimo trudnej sytuacji finansowo-ekonomicznej na Ukrainie, utrzymanie na odpowiednim poziomie wskaźników płynnościowych banku" - czytamy w raporcie.

d4byqnn

Aktywa grupy Idea Bank Ukraina na koniec I kwartału 2015 wynosiły 2 917,3 mln UAH (473,5 mln zł) wobec 3 105 mln UAH (836,4 mln zł) rok wcześniej.

Wynik netto grupy Idea Bank (Białoruś) w I kwartale 2015 r. wyniósł 22,1 mld BYR (5,5 mln zł), co stanowi wzrost o 50% r/r (11,6 mld BYR - 3,6 mln zł, co stanowi wzrost o 91,6% w BYR)

"W I kwartale 2015, szczególnie w styczniu i lutym na rynku wystąpił istotny deficyt płynności w walucie krajowej. W tych warunkach, dzięki efektywnemu systemowi zarządzania ryzykiem płynności oraz ryzykiem walutowym, zapewniono utrzymanie niezbędnego poziomu płynności aktywów oraz wykonanie wszystkich normatywów bezpiecznego funkcjonowania, określonych przez Bank Narodowy Republiki Białoruś. Idea Bank (Białoruś) zakończył I kwartał z zyskiem" - czytamy w raporcie.

Aktywa grupy Idea Bank Białoruś na koniec I kw. 2015 wynosiły 3 552,3 mld BYR (869,1 mln zł), co stanowi spadek o 7,3% w stosunku do końca I kwartału 2014 wyrażonego w zł (3 058,8 mld BYR - 939,1 mln zł, co stanowi wzrost o 16,1% w BYR).

d4byqnn

Wynik netto grupy Carcade (Rosja) po I kwartale 2015 wyniósł -110,1 mln RUB (-6,605 mln zł), co stanowi spadek o 195,7% r/r. (80,3 mln RUB - 6,9 mln mln zł, co stanowi spadek o 237,2% w RUB). Aktywa grupy wynosiły 26 151,2 mln RUB (1 728,6 mln zł), co stanowi spadek o 8,5% skali roku w zł (22 179 mln RUB - 1 889,6 mln zł, co stanowi wzrost o 17,9% w RUB).

"Do najważniejszych osiągnięć grupy Carcade w I kwartale 2015 należy osiągnięcie zgodnych z oczekiwaniami grupy wyników w zakresie wolumenów sprzedaży i finansowania, przy uwzględnieniu obecnej sytuacji rynkowej, a także utrzymanie ryzyka kredytowego na zakładanym poziomie" - czytamy także.

Holding podał, że w I kw. 2015 r. utrzymywały się negatywne trendy w gospodarce wywołane międzynarodowymi sankcjami nałożonymi na Federację Rosyjską. Ponadto, w związku ze znacznym wzrostem kosztów finansowania działalności leasingowej i kredytowej, istotnie wrosły wydatki na obsługę portfeli.

Idea Bank (Rosja) ze względu na sytuację płynnościową po grudniu 2014 wstrzymał kredytowanie osób fizycznych od początku 2015, skupiając się na finansowaniu wykupów wierzytelności leasingowych od Carcade. Bank przeszedł również optymalizację kosztową skutkującą redukcją zatrudnienia o 25 FTE (dodatkowo 48 w okresie wypowiedzenia kończącym się w kwietniu 2015 r.) oraz zamknięciem 6 oddziałów (pozostało 9 z dotychczasowych 15).

d4byqnn

Wynik netto grupy Idea Bank (Rumunia) po I kwartale 2015 wyniósł - 5,02 mln RON (-4,7 mln zł), (w I kwartale 2014 r. wyniósł 2,16 mln RON - 2,02 mln zł). Aktywawynosiły 1 094,2 mln RON (1 015 mln zł), co stanowi wzrost o 168,8% w stosunku do końca I kwartału 2014 wyrażonego w zł (403,6 mln RON - 377,6 mln zł, co stanowi wzrost o 171,1% w RON).

Wynik netto grupy Idea Bank (Polska) po I kwartale 2015 wyniósł 63,1 mln zł i w stosunku do analogicznego okresu w 2014 był wyższy o 100%. Aktywa wynosiły 15,6 mld zł, co stanowi wzrost o 112,7% r/r.

(ISBnews)

d4byqnn

Podziel się opinią

Share
d4byqnn
d4byqnn