Trwa ładowanie...
d4ifmqq
d4ifmqq
espi

GETIN NOBLE BANK S.A. - INFORMACJA ZARZĄDU (3/2011)

GETIN NOBLE BANK S.A. - INFORMACJA ZARZĄDU (3/2011)
Share
d4ifmqq
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2011
Data sporządzenia: 2011-02-15
Skrócona nazwa emitenta
GETIN NOBLE BANK S.A.
Temat
INFORMACJA ZARZĄDU
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Getin Noble Bank S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu wczorajszym, tj. 14 lutego 2011 r. otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego ("Komisja") pismo, w którym Komisja poinformowała Emitenta, iż na podstawie art. 4 ust.5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 83, poz. 719 z późn. zm.), w celu zapewnienia sprawowania efektywnego nadzoru uzupełniającego, za podmiot wiodący w zidentyfikowanym konglomeracie finansowym?grupie kapitałowej Pana Leszka Czarneckiego, Komisja uznała Emitenta, jako podmiot o największej sumie bilansowej w najistotniejszym sektorze.Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539).

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-15 Krzysztof Spyra Członek Zarządu
2011-02-15 Radosław Stefurak Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4ifmqq

Podziel się opinią

Share
d4ifmqq
d4ifmqq