Trwa ładowanie...
d3gr9i5
d3gr9i5
espi

GETIN NOBLE BANK S.A. - WYKAZ INFORMACJI BIEŻĄCYCH I OKRESOWYCH PRZEKAZYWANYCH PRZEZ EMITENTA DO ...

GETIN NOBLE BANK S.A. - WYKAZ INFORMACJI BIEŻĄCYCH I OKRESOWYCH PRZEKAZYWANYCH PRZEZ EMITENTA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI W 2010 ROKU (5/2011)
Share
d3gr9i5
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2011
Data sporządzenia: 2011-02-25
Skrócona nazwa emitenta
GETIN NOBLE BANK S.A.
Temat
WYKAZ INFORMACJI BIEŻĄCYCH I OKRESOWYCH PRZEKAZYWANYCH PRZEZ EMITENTA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI W 2010 ROKU
Podstawa prawna
Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości
Treść raportu:
Getin Noble Bank S.A. ("Emitent") przekazuje w załączeniu wykaz wszystkich informacji przekazywanych do publicznej wiadomości w roku 2010, określonych w art. 56 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Jednocześnie Emitent informuje, że raporty bieżące i okresowe dostępne są w biurze Emitenta w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39 oraz na stronie internetowej Emitenta: www.getinnoblebank.pl.
Załączniki
Plik Opis
Wykaz informacji bieżących i okresowych 2010r..pdf Wykaz informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez Emitenta do publicznej wiadomości w 2010 roku

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GETIN NOBLE BANK S.A. Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-675 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
DOMANIEWSKA 39B
(ulica) (numer)
022 5415158 022 5415159
(telefon) (fax)
kontakt@noblebank.pl www.noblebank.pl
(e-mail) (www)
7120102793 004184103
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-25 Krzysztof Rosiński Prezes Zarządu
2011-02-25 Krzysztof Spyra Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3gr9i5

Podziel się opinią

Share
d3gr9i5
d3gr9i5