Trwa ładowanie...
dxarqri
dxarqri
espi

GETIN NOBLE BANK S.A. - ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJI NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH GETIN NOBLE BANK S....

GETIN NOBLE BANK S.A. - ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJI NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH GETIN NOBLE BANK S.A (165/2013)
Share
dxarqri
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 165 / 2013
Data sporządzenia: 2013-07-22
Skrócona nazwa emitenta
GETIN NOBLE BANK S.A.
Temat
ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJI NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH GETIN NOBLE BANK S.A
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Getin Noble Bank S.A. ("Emitent") niniejszym informuje, iż w dniu 22 lipca 2013 r. otrzymał od Pana Maurycego Kuhn ? Członka Zarządu Emitenta, w trybie art. 160 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi ("Ustawa") zawiadomienie o dokonaniu w dniu 16 lipca 2013 r. przez osobę blisko z Panem Maurycym Kuhn związaną, w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 lit. b) Ustawy - Valoro Investments Limited z siedzibą na Malcie transakcji nabycia łącznie 30 842 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta za łączną cenę 59 717,86 zł. Transakcja miała miejsce na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538).

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GETIN NOBLE BANK S.A. Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-672 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Domaniewska 39
(ulica) (numer)
22 541 51 58 22 541 51 59
(telefon) (fax)
bank@gnb.pl www.gnb.pl
(e-mail) (www)
108-000-48-50 141334039
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-22 Karol Karolkiewicz Członek Zarządu
2013-07-22 Krzysztof Spyra Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dxarqri

Podziel się opinią

Share
dxarqri
dxarqri