Trwa ładowanie...
d1ejc8p

GETIN NOBLE BANK S.A. - ZGŁOSZENIE KANDYDATURY NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ (10/2015)

GETIN NOBLE BANK S.A. - ZGŁOSZENIE KANDYDATURY NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ (10/2015)

Share
d1ejc8p

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-05-08 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GETIN NOBLE BANK S.A. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | ZGŁOSZENIE KANDYDATURY NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Getin Noble Banku S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 8 maja 2015 roku otrzymał od AVIVA Powszechne Towarzystwo Emerytalne AVIVA BZ WBK S.A. zgłoszenie kandydatury Pana Mariusza Grendowicza na członka Rady Nadzorczej Emitenta, w związku z pkt. 15 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 12 maja 2015 roku. Jednocześnie Emitent informuje, że Pan Mariusz Grendowicz złożył oświadczenia m.in. w zakresie wyrażenia zgody na kandydowanie do Rady Nadzorczej, spełniania kryteriów niezależnego członka Rady Nadzorczej oraz nieprowadzenia działalności konkurencyjnej względem Emitenta i niefigurowania w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych. Mając powyższe na uwadze Emitent zgodnie z Rozdziałem II ust. 1 pkt 5) Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w załączeniu przekazuje otrzymany życiorys kandydata. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 3) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.) oraz Rozdział II ust. 1 pkt 5) Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Curriculum Vitae PL.pdf | Życiorys w języku polskim | | | | | | | | | |
| | Curriculum Vitae ENG.pdf | Życiorys w języku angielskim | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ejc8p

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | GETIN NOBLE BANK S.A. | | Banki (ban) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 01-208 | | Warszawa | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Przyokopowa | | 33 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | 22 541 51 58 | | 22 541 51 59 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | bank@gnb.pl | | www.gnb.pl | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 108-000-48-50 | | 141334039 | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-08 Krzysztof Rosiński Prezes Zarządu
2015-05-08 Karol Karolkiewicz Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ejc8p

Podziel się opinią

Share
d1ejc8p
d1ejc8p