Trwa ładowanie...
d21u9re
d21u9re
espi

GETIN - SPRZEDAŻ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH EMITENTA (27/2011)

GETIN - SPRZEDAŻ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH EMITENTA (27/2011)
Share
d21u9re

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 27 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-04-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GETIN | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | SPRZEDAŻ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH EMITENTA | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Getin Holding S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od osób pełniących funkcje w organach zarządzających i nadzorujących Emitenta informacje o sprzedaży w dniu 30 marca 2011 roku 100 000 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta dokonanej przez osobę blisko z nimi związaną?spółkę Powszechny Dom Kredytowy S.A. we Wrocławiu (dalej: PDK) za łączną cenę 1 391 630,87 zł.Informacje przekazali Pan Remigiusz Baliński, pełniący funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta oraz Członka Rady Nadzorczej PDK oraz Pan Radosław Boniecki pełniący funkcję Prezesa Zarządu Emitenta i Przewodniczącego Rady Nadzorczej PDK.Jednocześnie, Emitent informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od osób pełniących funkcje w Radzie Nadzorczej Emitenta informacje o następujących transakcjach na akcjach Emitenta dokonanych przez osobę blisko z nimi związaną?Fundację Leszka Czarneckiego we Wrocławiu (dalej: Fundacja):- w dniu 28 marca 2011r. Fundacja sprzedała 20 000 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta za
łączną cenę 267 454,67 zł,- w dniu 29 marca 2011r. Fundacja sprzedała 20 000 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta za łączną cenę 268 576,87 zł,- w dniu 30 marca 2011r. Fundacja sprzedała 7 500 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta za łączną cenę 104 687,62 zł.Informacje przekazali Pan Leszek Czarnecki, pełniący funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta oraz Przewodniczącego Rady Fundacji oraz Pan Remigiusz Baliński, pełniący funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta oraz Prezesa Zarządu Fundacji.Wszystkie wyżej wymienione nabycia i zbycia nastąpiły w wyniku transakcji sprzedaży przeprowadzonych na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (transakcje na rynku wtórnym regulowanym).Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29.07.2005r. o obrocie instrumentami finansowymi w trybie określonym w art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 29.07.2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. | | | | | |
| | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

GETIN HOLDING SA
(pełna nazwa emitenta)
GETIN Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-333 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Powstańców Śląskich 2-4
(ulica) (numer)
071 797 77 00 071 797 77 16
(telefon) (fax)
info@getinsa.pl www.getin.pl
(e-mail) (www)
895-16-94-236 932117232
(NIP) (REGON)
d21u9re

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-04-04 Radosław Boniecki Prezes Zarządu
2011-04-04 Łukasz Chojnacki I Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d21u9re

Podziel się opinią

Share
d21u9re
d21u9re