Trwa ładowanie...
d1cwwiw

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym

...

Share
d1cwwiw

02.01. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 1/2013

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW", "Spółka") podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2013. 1. Skonsolidowane raporty kwartalne: Skonsolidowany raport kwartalny Grupy GPW za I kwartał 2013 roku - 30 kwietnia 2013 r. Skonsolidowany raport kwartalny Grupy GPW za III kwartał 2013 roku - 30 października 2013 r. 2. Skonsolidowany raport półroczny Grupy GPW za I półrocze 2013 roku - 31 lipca 2013 r. 3. Raporty roczne: Raport roczny GPW za 2012 r. - 21 lutego 2013 r. Skonsolidowany raport roczny Grupy GPW za 2012 r. - 21 lutego 2013 r. Jednocześnie GPW oświadcza, że zgodnie z § 83 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku nr 33 poz. 259 z późn. zm.) ("Rozporządzenie") Spółka nie będzie
publikować odrębnych raportów kwartalnych. Skonsolidowane raporty kwartalne Grupy GPW zawierać będą kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz kwartalne informacje finansowe. Ponadto GPW informuje, że Spółka nie będzie publikować skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2012 roku oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2013 roku zgodnie z regulacją § 102 ust. 1 oraz § 101 ust. 2 Rozporządzenia. Spółka nie będzie publikować również odrębnego raportu półrocznego zgodnie z § 83 ust. 3 Rozporządzenia. Podstawa prawna: § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Więcej na: biznes.pap.pl i biznes.pap.pl/espi

kom espi amp/

d1cwwiw

Podziel się opinią

Share
d1cwwiw
d1cwwiw