Trwa ładowanie...
d38vx42
espi

GK IMMOBILE - Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej, wybór Sekretarza Rady (4/2014) - EBI

GK IMMOBILE - Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej, wybór Sekretarza Rady (4/2014)
Share
d38vx42

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | Raport wynikające z ładu korporacyjnego | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 4 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-18 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej, wybór Sekretarza Rady | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. informuje, iż Rada Nadzorcza podczas swojego posiedzenia odbytego w dniu 17 listopada 2014 r. zgodnie z art. 17 ust 3 Statutu Spółki, powołała Pana Jacka Nowakowskiego na członka Rady Nadzorczej spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z dniem 17 listopada 2014 r. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem nowy członek Rady Nadzorczej nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Życiorys zawodowy nowego członka Rady Nadzorczej w załączeniu. Następnie Rada Nadzorcza powołała Panią Beatę Jerzy na stanowisko Sekretarza Rady. Od dnia 17 listopada 2014 r. skład Rady Nadzorczej Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. przedstawia się następująco: - Piotr
Kamiński - Przewodniczący Rady Nadzorczej, - Jerzy Nadarzewski ? Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, - Beata Jerzy - Sekretarz Rady Nadzorczej, - Jacek Nowakowski ? Członek Rady Nadzorczej, - Mirosław Babiaczyk - Członek Rady Nadzorczej. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 2014.11.17.GKI.j.nowakowski-zyciorys-0.pdf | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
INFORMACJE O PODMIOCIE

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
INFORMACJE O PODMIOCIE

d38vx42

Podziel się opinią

Share
d38vx42
d38vx42