Trwa ładowanie...
dyjfi2v

GLOBAL CITY HOLDINGS - Global City Holdings N.V. ? korekta raportu rocznego 2014 (15/2015)

GLOBAL CITY HOLDINGS - Global City Holdings N.V. ? korekta raportu rocznego 2014 (15/2015)

Share
dyjfi2v
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-28
Skrócona nazwa emitenta
GLOBAL CITY HOLDINGS
Temat
Global City Holdings N.V. ? korekta raportu rocznego 2014
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Rada Dyrektorów Global City Holdings N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia (?Spółka?) przedstawia korektę raportu rocznego 2014 w wersji angielskiej. Korekty zostały wprowadzone jedynie w wersji angielskiej i polegają wyłącznie na zaakceptowaniu zmian w tekście raportu opublikowanego w dniu 27 marca 2015 widocznych w trybie śledzenia zmian. Polska wersja raportu rocznego 2014 pozostaje bez zmian. Skorygowany plik z angielską wersją raportu rocznego 2014 w wersji angielskiej w załączniku. Podstawa prawna: Art. 5:53 i nast. holenderskiej Ustawy o rynkach finansowych i nadzorze nad tymi rynkami z dnia 28 września 2006 r. (Ustawa o nadzorze finansowym ? Wft.) w związku z Art. 56.1.2 i Art. 56.6 polskiej ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r.
Załączniki
Plik Opis
Global City Holdings NV Annual Report 2014.pdf Annual Report 2014 English version

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Global City Holdings N.V. – Correction of the Annual Report 2014 The Board of Directors of Global City Holdings N.V. with its registered office in Amsterdam, hereby presents corrected English version of annual report for the year 2014. The corrections have been made only to the English version of the report and they consists only in acceptance of the changes tracked in the document, which has been published on 27 March 2015. Polish version of the Annual Report 2014 remains unchanged. Corrected file with English version of the Annual Report 2014 is in appendix. Legal grounds: Article 5:53 and subsequent of the Dutch Act of 28 September 2006 on rules regarding the financial .markets and their supervision (Act on Financial Supervision – Wft.) in conjunction with Article 56.1.2 and article 56.6 of the Polish Act on Public Offerings, Conditions governing the Introduction of Financial Instruments to Organized Trading and on Public Companies of 29 July 2005

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dyjfi2v

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | GLOBAL CITY HOLDINGS N.V. | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | GLOBAL CITY HOLDINGS | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 3012NJ | | Rotterdam | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Weena | | 210-212 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | NL 803950408.B01 | | NL 803950408.B01 | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-28 Erez Yoskovitz Pełnomocnik

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dyjfi2v

Podziel się opinią

Share
dyjfi2v
dyjfi2v