Trwa ładowanie...
d3828n7

GLOBAL CITY HOLDINGS - Global City Holdings N.V. - Podsumowanie skonsolidowanych informacji finan ...

GLOBAL CITY HOLDINGS - Global City Holdings N.V. - Podsumowanie skonsolidowanych informacji finansowych za rok obrotowy 2014 (14/2015)

Share
d3828n7

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 14 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-27 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GLOBAL CITY HOLDINGS | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Global City Holdings N.V. - Podsumowanie skonsolidowanych informacji finansowych za rok obrotowy 2014 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z przepisami holenderskiej ustawy o nadzorze finansowym z grudnia 2006 r. (Wet op het financieel toezicht (Wft))
Global City Holdings N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia (?Spółka?) przedstawia podsumowanie skonsolidowanych informacji finansowych za rok obrotowy 2014 (?Podsumowanie Informacji Finansowych?). Podsumowanie Informacji Finansowych zostało sporządzone na podstawie Raportu Rocznego Spółki za rok obrotowy 2014 i powinno być analizowane łącznie ze wszystkimi informacjami znajdującymi się w tym Raporcie Rocznym, w szczególności z danymi zawartymi w zbadanym skonsolidowanym rocznym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2014, notach do tego sprawozdania finansowego, sprawozdaniem Rady Dyrektorów. Podstawa prawna: Art. 5:53 i nast. holenderskiej Ustawy o rynkach finansowych i nadzorze nad tymi rynkami z dnia 28 września 2006 r. (Ustawa o nadzorze finansowym ? Wft.) w związku z Art. 56.1.2 i Art. 56.6 polskiej ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | GCH - komunikat prasowy 2014.pdf | Podsumowanie skonsolidowanych informacji finansowych za rok obrotowy 2014 | | | | | | | | | |
| | GCH - Press release 2014 - FINAL.pdf | Summary of the Consolidated Financial Information for the year 2014 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | Global City Holdings N.V. – Summary of the Consolidated Financial Information for the year 2014 Pursuant to the provisions of the Dutch Financial Supervision Act dated December 2006 (Wet op het financieel toezicht (Wft))
) Global City Holdings N.V. with its registered office in Amsterdam, The Netherlands (the “Company”) is pleased to present the summary of the consolidated financial information for the year 2014 (the „Summary Financial Information”). The Summary Financial Information was prepared on the basis of the Company’s Annual Report for the financial year 2014 and should be read and analyzed together with all the information provided in the Company’s Annual Report, in particular with the audited consolidated annual financial statements for the year 2014 and all the notes thereto as well as with the Board of Directors’ report. Legal grounds: Article 5:53 and subsequent of the Dutch Act of 28 September 2006 on rules regarding the financial .markets and their supervision (Act on Financial Supervision
– Wft.) in conjunction with Article 56.1.2 and article 56.6 of the Polish Act on Public Offerings, Conditions governing the Introduction of Financial Instruments to Organized Trading and on Public Companies of 29 July 2005 | | |
| | | | |

d3828n7

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | GLOBAL CITY HOLDINGS N.V. | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | GLOBAL CITY HOLDINGS | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 3012NJ | | Rotterdam | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Weena | | 210-212 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | NL 803950408.B01 | | NL 803950408.B01 | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-27 Erez Yoskovitz Pełnomocnik

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3828n7

Podziel się opinią

Share
d3828n7
d3828n7