Trwa ładowanie...
d38vx42
espi

GLOBAL CITY HOLDINGS - Publikacja śródokresowego sprawozdania zarządu spółki zależnej Cineworld ...

GLOBAL CITY HOLDINGS - Publikacja śródokresowego sprawozdania zarządu spółki zależnej Cineworld Group Plc. za okres 46 tygodni od 27 grudnia 2013 do 13 listopada 2014 (37/2014)
Share
d38vx42

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 37 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-18 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GLOBAL CITY HOLDINGS | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Publikacja śródokresowego sprawozdania zarządu spółki zależnej Cineworld Group Plc. za okres 46 tygodni od 27 grudnia 2013 do 13 listopada 2014 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Rada Dyrektorów Global City Holdings N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia (?Spółka?) niniejszym przekazuje śródokresowe sprawozdanie zarządu swojej spółki zależnej Cineworld Group Plc. za okres 46 tygodni od 27 grudnia 2013 do 13 listopada 2014. Udział Spółki w spółce Cineworld stanowi istotną część jej działalności. Niektóre działania oraz wyniki Cineworld mogą (bezpośrednio lub pośrednio) wpływać na wyniki Spółki. Od dnia 18 listopada 2014 Spółka będzie publikować raporty bieżące po tym jak Cineworld opublikuje raporty finansowe oraz inne istotne ogłoszenia i informacje. Spółka obecnie posiada 76 626 344 akcji tj 29.0% akcji Cineworld. Śródokresowe sprawozdanie zarządu Cineworld Group Plc jest w załączniku. Podstawa prawna: Art. 5:53 i następne Holenderskiej Ustawy z dnia 28 września 2006 o nadzorze finansowym (Wft.) oraz Art. 56 ust.1. pkt 2 oraz art. 56 ust 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej, warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz
o spółkach publicznych | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Cineworld Group Plc IMS 18 November 2014 POL.pdf | Śródokresowe sprawozdanie zarządu Cineworld 18 listopada 2014 | | | | | | | | | |
| | Cineworld Group Plc IMS 18 November 2014.pdf | Interim management statement of Cineworld dated 18 November 2014 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | Publication of interim management statement of an associate company ? Cineworld Group Plc. ? for the 46 week period from 27 December 2013 to 13 November 2014 The Board of Directors of Global City Holdings N.V. with its corporate seat in Amsterdam, The Netherlands (the ?Company?) hereby passes the interim management statement of its associate company ? Cineworld Group Plc. ? for the 46 week period from 27 December 2013 to 13 November 2014. The Company?s shareholding in Cineworld forms an important part of its business. Some developments and results at Cineworld may (directly or indirectly) impact the Company?s results, others may not. As of 18 November 2014, the Company files current reports as and when Cineworld publishes financial reports and other relevant Cineworld announcements and publications. The Company currently holds 76 626 344 or 29.0% of shares in Cineworld. Interim management statement of Cineworld Group Plc in the attachment. Legal grounds: Article 5:53 and subsequent of the Dutch Act of 28
September 2006 on rules regarding the financial markets and their supervision (Act on Financial Supervision ? Wft.) in conjunction Article 56.1.2 and 56.6 of the Act on Public Offerings, Conditions governing the Introduction of Financial Instruments to Organised Trading and on Public Companies of 29 July 2005. | | |
| | | | |

d38vx42

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

GLOBAL CITY HOLDINGS N.V.
(pełna nazwa emitenta)
GLOBAL CITY HOLDINGS Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
3012NJ Rotterdam
(kod pocztowy) (miejscowość)
Weena 210-212
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
NL 803950408.B01 NL 803950408.B01
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-18 Erez Yoskovitz Pełnomocnik

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d38vx42

Podziel się opinią

Share
d38vx42
d38vx42