Trwa ładowanie...
d31dfgv

GLOBAL CITY HOLDINGS - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

GLOBAL CITY HOLDINGS - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

Share
d31dfgv
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2014 2013
Przychody 62 500 297 900
Zysk netto ze sprzedaży 28 500 38 700
Zysk operacyjny brutto 20 100 23 700
Zysk netto należny akcjonariuszom 18 400 21 600
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 25 400 58 700
Środki pieniężne netto użyte w działalności inwestycyjnej 268 400 -33 800
Środki pieniężne netto (użyte) z działalności finansowej -239 400 -16 900
Aktywa 647 500 544 500
Kapitał własny 641 200 276 200
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Global City Holdings NV Annual Report 2014.pdf Annual Report 2014 - wersja skorygowana
Global City Holdings NV raport roczny 2014.pdf Raport roczny 2014

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d31dfgv

| | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Skorygowany raportem bieżącym nr | 15 | | z dnia | 2015-03-28 | o treści: | |
| | | | | | | | |
| | Global City Holdings N.V. – korekta raportu rocznego 2014 Rada Dyrektorów Global City Holdings N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”) przedstawia korektę raportu rocznego 2014 w wersji angielskiej. Korekty zostały wprowadzone jedynie w wersji angielskiej i polegają wyłącznie na zaakceptowaniu zmian w tekście raportu opublikowanego w dniu 27 marca 2015 widocznych w trybie śledzenia zmian. Polska wersja raportu rocznego 2014 pozostaje bez zmian. Skorygowany plik z angielską wersją raportu rocznego 2014 w wersji angielskiej w załączniku. Podstawa prawna: Art. 5:53 i nast. holenderskiej Ustawy o rynkach finansowych i nadzorze nad tymi rynkami z dnia 28 września 2006 r. (Ustawa o nadzorze finansowym – Wft.) w związku z Art. 56.1.2 i Art. 56.6 polskiej ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. Global City Holdings N.V. – Correction of the Annual Report 2014 The Board of
Directors of Global City Holdings N.V. with its registered office in Amsterdam, hereby presents corrected English version of annual report for the year 2014. The corrections have been made only to the English version of the report and they consists only in acceptance of the changes tracked in the document, which has been published on 27 March 2015. Polish version of the Annual Report 2014 remains unchanged. Corrected file with English version of the Annual Report 2014 is in appendix. Legal grounds: Article 5:53 and subsequent of the Dutch Act of 28 September 2006 on rules regarding the financial .markets and their supervision (Act on Financial Supervision – Wft.) in conjunction with Article 56.1.2 and article 56.6 of the Polish Act on Public Offerings, Conditions governing the Introduction of Financial Instruments to Organized Trading and on Public Companies of 29 July 2005 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | |
| | Global City Holdings NV Annual Report 2014.pdf | Annual Report 2014 - wersja skorygowana | | | | | |
| | Global City Holdings NV raport roczny 2014.pdf | Raport Roczny 2015 | | | | | |
| | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

| | TRUE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | EUR | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-28 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | GLOBAL CITY HOLDINGS N.V. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | GLOBAL CITY HOLDINGS | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 3012NJ | | Rotterdam | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Weena | | 210-212 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | NL 803950408.B01 | | NL 803950408.B01 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-28 Peter Dudolenski Dyrektor
2015-03-28 Mark Segall Dyrektor
2015-03-28 Moshe Greidinger Dyrektor
2015-03-28 Israel Greidinger Dyrektor
2015-03-28 Yair Shilhav Dyrektor
2015-03-28 Carrie Twist Dyrektor
2015-03-28 Peter Weishut Dyrektor

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-28 Erez Yoskovitz Dyrektor Finansowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d31dfgv

Podziel się opinią

Share
d31dfgv
d31dfgv