Trwa ładowanie...
d3t1jdh

Global City skupił 35 281 akcji własnych, ma efektywnie 99,66% głosów na WZ

Warszawa, 24.09.2015 (ISBnews) - Global City Holdings rozliczył transakcje nabycia 35 281 akcji własnych spółki, zawarte w dniach 17-21 września br., zwiększając udział efektywnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu do 99,66%, podała spółka.

Share
d3t1jdh

Informacja ta nie obejmuje transakcji zawartych po 21 września 2015 r., które zostaną rozliczone do 25 września 2015 r., podkreśliła spółka.

"W ramach skupu akcji własnych spółka dotychczas nabyła łącznie 35 281 akcji zwykłych na okaziciela spółki notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie o wartości nominalnej 0,01 euro każda, odpowiadających 35 281 głosom na walnym zgromadzeniu spółki i stanowiących dotychczas 0,125% efektywnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki (0,069% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki)" - czytamy w komunikacie.

Przed rozliczeniem transakcji nabycia akcji własnych spółka wraz z podmiotami dominującymi posiadała, bezpośrednio i pośrednio, 51 069 649 akcji własnych o wartości nominalnej 0,01 euro każda, stanowiących 28 059 908 głosów na walnym zgromadzeniu. Po rozliczeniu transakcji nabycia akcji własnych spółka wraz z podmiotami dominującymi posiada, bezpośrednio i pośrednio, 51 104 930 akcji własnych o wartości nominalnej 0,01 euro każda, stanowiące 51 104 930 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, które reprezentują 99,66% efektywnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki (99,81% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, które mogły być wykonywane ze wszystkich istniejących akcji spółki), podano również.

d3t1jdh

"Spółka nie wyklucza dalszego nabywania akcji własnych w okresie do dnia wykluczenia akcji spółki z obrotu giełdowego tj. do dnia 28 września 2015 r. Po rozliczeniu wszystkich transakcji nabycia akcji własnych w ramach skupu akcji własnych tj. w dniu 25 września 2015 r., rada dyrektorów spółki zaktualizuje informacje przekazane w niniejszym raporcie bieżącym" - podsumowano w komunikacie.

W połowie września Global City Holdings ogłosił ofertę nabycia nie więcej niż 130 351 akcji własnych po cenie 47,7 zł za sztukę. Spółka nabywała akcje w terminie 15-23 września 2015 r.

GPW postanowiła wcześniej wykluczyć akcje Global City Holdings z obrotu z upływem dnia 28 września br., pod warunkiem, że spółka ogłosi najpóźniej 15 września skup akcji pozostających w wolnym obrocie.

W lipcu br. Global City Holdings nabyło w wyniku wezwania 20 639 017 akcji własnych, stanowiących 42,27% efektywnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

d3t1jdh

Spółka zapowiadała wcześniej, że niezwłocznie po zakończeniu oferty skupu akcji własnych zamierza doprowadzić do wykluczenia swoich akcji z obrotu na GPW.

Global City Holdings (dawniej Cinema City International) jest największym akcjonariuszem Cineworld, drugiej pod względem wielkości sieci kinowej w Europie, zajmującej pierwsze lub drugie miejsce na poszczególnych rynkach działalności, włącznie z Wielką Brytanią, gdzie spółka jest liderem przy udziale rynkowym 27,7%. Sieć posiada 201 kin i 1 852 ekrany - wszystkie cyfrowe. Grupa dysponuje również szerokim portfelem nieruchomości w regionie środkowej Europy i Izraela.

(ISBnews)

d3t1jdh

Podziel się opinią

Share
d3t1jdh
d3t1jdh