Trwa ładowanie...
d4m0xcc
espi

GMINA MIASTO WŁOCŁAWEK - Powołanie osoby zarządzającej (1/2015)

GMINA MIASTO WŁOCŁAWEK - Powołanie osoby zarządzającej (1/2015)
Share
d4m0xcc

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | GMINA MIASTO WŁOCŁAWEK | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Powołanie osoby zarządzającej | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie §5 ust.1 pkt 22 oraz § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ( tekst jednolity Dz .U. z 2014 poz. 133) informujemy, że w wyborach, które odbyły się 30 listopada 2014r. Pan Marek Wojtkowski został wybrany Prezydentem Miasta Włocławek. Ślubowanie Prezydenta Miasta Włocławek miało miejsce w dniu 08.12.2014r. Posiadane wykształcenie i kwalifikacje: 1994 ? ukończenie studiów wyższych na kierunku historia specjalność nauczycielska na Wydziale Humanistycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy, praca magisterska nt. Dzieje zakonu dobrzyńskiego pod kierunkiem prof. Dra hab. Maksymiliana Grzegorza 1994-1996 ? udział w pracach seminarium doktoranckiego z historii powszechnej średniowiecza pod kierunkiem prof. dra hab. Maksymiliana Grzegorza w Bydgoskim
Towarzystwie Naukowym, problem badawczy Prawo magdeburskie proste 2002 ? uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych na Wydziale Nauk Historycznych UMK w Toruniu, praca doktorska nt. Kujawy Wschodnie w dobie walk narodowowyzwoleńczych w latach 1793-1918 pod kierunkiem prof. dra hab. Mirosława Krajewskiego Od 2011 ? przygotowywana rozprawa habilitacyjna nt. Działalność polityczna mniejszości narodowych w Sejmie II RP Zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej: 1992-1996 ? działalność gospodarcza, doradztwo w zakresie podatków i finansowania działalności gospodarczej 1992-1996 ? specjalista ds. sprzedaży instrumentów finansowych (leasing, kredyt, factoring) w firmie konsultingowej OSF w Bydgoszczy 1994-2003 ? nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącym, nauczyciel mianowany 2001-2002 ? asystent na Wydziale Humanistycznym WSHE we Włocławku 2002-2008 ? adiunkt na Wydziale Humanistycznym WSHE we Włocławku opieka
nad Kołem Naukowym Humanistów oraz koordynacja praktyk studenckich, 2004-2006 ? Prodziekan Wydziału Humanistycznego WSHE we Włocławku 2006 ? p.o. Dziekana Wydziału Humanistycznego WSHE 2006 ? 2007 Prorektor ds. organizacji dydaktyki w WSHE 2009 ? 2011 Prorektor ds. rozwoju uczelni w PWSZ 2011 ? 2013 Prorektor ds. promocji i rozwoju uczelni w GWSH w Gdańsku Od 2007 ? Poseł na Sejm RP V i VI kadencji (działalność w Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, Komisji Gospodarki, Komisji Administracji i Cyfryzacji, Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych, Komisji Deregulacyjnej) Działalność w organizacjach naukowych i stowarzyszeniach: 1996 ? członek Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział we Włocławku ( od 2002 r. wiceprezes) 2002 ? członek Włocławskiego Towarzystwa Naukowego 2011 ? członek Kujawsko-Pomorskiego Towarzystwa Kulturalnego Inna działalność wykonywana poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną czy jest w stosunku do
działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta konkurencyjna , oraz wskazaniem , czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej , spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu: nie dotyczy Informacja o wpisie powołanej osoby zarządzającej lub nadzorującej , zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych , prowadzonym na podstawie ustawy o KRS: nie dotyczy | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

GMINA MIASTO WŁOCŁAWEK
(pełna nazwa emitenta)
GMINA MIASTO WŁOCŁAWEK Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
Włocławek
(kod pocztowy) (miejscowość)
Zielony Rynek 11/13
(ulica) (numer)
54 414 43 40 54 414 40 90
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
888 30 31 255 910866910
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-08 Janina Radzikowska Skarbnik Miasta Włocławek

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4m0xcc

Podziel się opinią

Share
d4m0xcc
d4m0xcc