Trwa ładowanie...
d3pkbaz

GNBAP - Aktualizacja przewidywanego harmonogramu spłat obligacji (9/2015) - EBI

GNBAP - Aktualizacja przewidywanego harmonogramu spłat obligacji (9/2015)

Share
d3pkbaz

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | CATALYST | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 9 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-04-14 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Aktualizacja przewidywanego harmonogramu spłat obligacji | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd GNB Auto Plan Sp. z o.o. (dalej "Spółka") w związku ze zwiększoną w stosunku do danych przedstawionych w Załączniku 3B do Warunków Emisji wartością kwoty spłaty obligacji do zrealizowania w dniu 16 kwietnia 2015 r., zapowiedzianą i wyjaśnioną w raporcie bieżącym nr 7/2015 z 8 kwietnia 2015 r., podaje do publicznej wiadomości zaktualizowany przewidywany harmonogram spłat dla kolejnych okresów rozliczeniowych: Data Dystrybucji : 16 lipca 2015 r. Całkowita wartość spłaty: 68 147 525,74 Wartość spłaty na 1 obligację: 131,39 Data Dystrybucji: 16 października 2015 r. Całkowita wartość spłaty: 63 531 398,34 Wartość spłaty na 1 obligację: 122,49 Data Dystrybucji: 18 stycznia 2016 r. Całkowita wartość spłaty: 59 024 190,80 Wartość spłaty na 1 obligację: 113,80 Data Dystrybucji: 18 kwietnia 2016 r. Całkowita wartość spłaty: 2 888 969,62 Wartość spłaty na 1 obligację: 5,57 Powyższe zestawienie ma charakter informacyjny i nie stanowi zmiany Warunków Emisji ze względu na fakt, iż aktualizacja harmonogramu
wynika z zaistnienia okoliczności przewidzianych w Warunkach Emisji. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż przedstawiony harmonogram jest prognozą opartą na dostępnych danych i najlepszej wiedzy Zarządu według stanu na dzień dzisiejszy. W przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w punkcie 4.4 Warunków Emisji całkowita wartość spłaty przypadająca na daną Datę Dystrybucji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. W razie konieczności ponownej aktualizacji przewidywanego harmonogramu spłat Zarząd poinformuje o tym w formie raportu bieżącego. Podstawa prawna: § 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d3pkbaz

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Mikołaj Pluciński Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d3pkbaz

Podziel się opinią

Share
d3pkbaz
d3pkbaz