Trwa ładowanie...
d4et00c

GPW - Analiza warunków emisji obligacji oraz wykupu obligacji (20/2015)

GPW - Analiza warunków emisji obligacji oraz wykupu obligacji (20/2015)

Share
d4et00c

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 20 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-09-02 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | GPW | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Analiza warunków emisji obligacji oraz wykupu obligacji | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (?GPW", ?Spółka?) informuje, że w związku ze zbliżającym się terminem wykupu wyemitowanych przez GPW obligacji o oprocentowaniu zmiennym, oznaczonych kodem ISIN PLGPW0000033 (?Obligacje?), który ma nastąpić 2 stycznia 2017 roku, rozpoczyna konsultacje z potencjalnymi inwestorami w celu analizy warunków, na jakich możliwe byłoby przeprowadzenie przez Spółkę ewentualnej emisji długoterminowych obligacji o stałym oprocentowaniu, celem zrefinansowania Obligacji. Rozważana przez Spółkę emisja zostałaby przeprowadzona na podstawie art. 33 pkt 2) ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach i nie stanowiłaby oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. GPW informuje, że w powiązaniu z ewentualną emisją obligacji o stałym oprocentowaniu rozważa możliwość przeprowadzenia wykupu Obligacji przed dniem ich ostatecznego
wykupu, tj. 2 stycznia 2017 r., tak aby poziom długoterminowego zadłużenia Spółki finansującego obecną działalność pozostał w konsekwencji na niezmienionym poziomie. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | Current Report No. 20/2015 Date: 2 September 2015 Topic: Analysis of the terms and conditions of a bond issue and the redemption of bonds Legal basis: Article 56(1)(1) of the Act on Offering – inside information Content: The Warsaw Stock Exchange (“GPW” or “Company”) announces that in view of the forthcoming redemption date of GPW bonds with a floating interest rate, marked with the ISIN code PLGPW0000033 (“Bonds”), scheduled for 2 January 2017, the Company is opening consultations with potential investors in order to analyse the terms and conditions under which the Company could potentially issue long-term bonds with a fixed interest rate to refinance the Bonds. The issue under consideration by the Company would be carried out pursuant to Article 33(2) of the Act on Bonds of 15 January 2015 and it would not be a public offering within the meaning of the Act on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organised Trading, and Public Companies of 29 July 2005. GPW
announces that in connection with the potential issue of bonds with a fixed interest rate it is considering potential redemption of the Bonds before their final redemption date, i.e., 2 January 2017, so as to ensure that the Company’s long-term debt which finances its current activity remains unchanged. | | |
| | | | |

d4et00c

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | GPW | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-498 | | WARSZAWA | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Książęca | | 4 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (22) 628-32-32 | | (22) 628-17-54, (22) 537-77-90 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | gpw@gpw.pl | | www.gpw.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 526-025-09-72 | | 012021984 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-02 Karol Półtorak Wiceprezes Zarządu
2015-09-02 Grzegorz Zawada Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4et00c

Podziel się opinią

Share
d4et00c
d4et00c