Trwa ładowanie...
d45hu2p
d45hu2p

GPW: dopuszczenie do obrotu akcji spółki CENTROZAP SA

Uchwała Nr 258/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku...
Share
d45hu2p

Uchwała Nr 258/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii J spółki CENTROZAP S.A.

§ 1 Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 Regulaminu Giełdy, do obrotu giełdowego na rynku równoległym dopuszczonych jest 5.083.069 (pięć milionów osiemdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii J spółki CENTROZAP S.A., o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda. § 2 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 15 czerwca 2009 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym akcje spółki CENTROZAP S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 15 czerwca 2009 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLCNTZP00010". § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d45hu2p

Podziel się opinią

Share
d45hu2p
d45hu2p