Trwa ładowanie...
d39fg48

GPW: Dopuszczenie do obrotu akcji spółki GLOBE TRADE CENTRE

...

Share
d39fg48

11.03. Warszawa (PAP/GPW)
- Dopuszczenie do obrotu akcji spółki GLOBE TRADE CENTRE

Uchwała Nr 274/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii J spółki GLOBE TRADE CENTRE S.A. § 1 Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 31.937.298 (trzydzieści jeden milionów dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii J spółki GLOBE TRADE CENTRE S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. § 2 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 14 marca 2014 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki GLOBE TRADE CENTRE S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 14 marca 2014 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLGTC0000037". § 3 Uchwała
wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom pif/

d39fg48

Podziel się opinią

Share
d39fg48
d39fg48