Trwa ładowanie...
dhq6x3r

GPW: Dopuszczenie do obrotu akcji spółki PLATINUM PROPERTIES GROUP

...
Share
dhq6x3r

19.06. Warszawa (PAP/GPW) - Dopuszczenie do obrotu akcji spółki PLATINUM PROPERTIES GROUP

Uchwała Nr 670/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D i E spółki PLATINUM PROPERTIES GROUP S.A. § 1 Na podstawie § 3 ust. 1, 2 i 6 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia dopuścić z dniem 25 czerwca 2013 r. do obrotu giełdowego na rynku równoległym następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki PLATINUM PROPERTIES GROUP S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda: 1) 200.000.000 (dwieście milionów) akcji serii A, 2) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji serii B, 3) 1.750.000 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii C, 4) 417.084.378 (czterysta siedemnaście milionów osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt osiem) akcji serii D, 5) 21.512.751 (dwadzieścia jeden milionów pięćset dwanaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden) akcji serii E. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom pif/

dhq6x3r

Podziel się opinią

Share
dhq6x3r
dhq6x3r