Trwa ładowanie...
d8z64eu
d8z64eu

GPW: dopuszczenie do obrotu na Głównym Rynku GPW akcji GRUPA ADV SA

...
Share
d8z64eu

11.04. Warszawa (PAP/GPW) - Dopuszczenie do obrotu na Głównym Rynku GPW akcji GRUPA ADV SA

Uchwała Nr 455/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A i B spółki GRUPA ADV S.A. § 1 Na podstawie § 3 ust. 1, 2, 5 i 6 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia dopuścić z dniem 13 kwietnia 2011 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki GRUPA ADV S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda: 1) 1.821.415 (jeden milion osiemset dwadzieścia jeden tysięcy czterysta piętnaście) akcji serii A, 2) 2.000.000 (dwa miliony) akcji serii B. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

d8z64eu

Podziel się opinią

Share
d8z64eu
d8z64eu