Trwa ładowanie...
d23dhz2

GPW: Dopuszczenie obligacji Miasta Siedlce

...
Share
d23dhz2

14.02. Warszawa (PAP/GPW) - Dopuszczenie obligacji Miasta Siedlce

Uchwała Nr 181/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii A12, B12, C12, D12, E12, F12, G12, A13, B13, C13 i D13 wyemitowanych przez MIASTO SIEDLCE

§ 1 Na podstawie § 3 ust. 1 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia dopuścić do obrotu giełdowego na rynku równoległym następujące obligacje na okaziciela wyemitowane przez MIASTO SIEDLCE: 1) 2.500 (dwa tysiące pięćset) obligacji serii A12, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, 2) 2.500 (dwa tysiące pięćset) obligacji serii B12, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, 3) 2.500 (dwa tysiące pięćset) obligacji serii C12, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, 4) 2.500 (dwa tysiące pięćset) obligacji serii D12, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, 5) 2.500 (dwa tysiące pięćset) obligacji serii E12, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, 6) 2.500 (dwa tysiące pięćset) obligacji serii F12, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, 7) 700 (siedemset) obligacji serii G12, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, 8) 1.900 (jeden tysiąc dziewięćset) obligacji serii
A13, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, 9) 2.500 (dwa tysiące pięćset) obligacji serii B13, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, 10) 2.500 (dwa tysiące pięćset) obligacji serii C13, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, 11) 2.500 (dwa tysiące pięćset) obligacji serii D13, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom pif/

d23dhz2

Podziel się opinią

Share
d23dhz2
d23dhz2