Trwa ładowanie...
d1fog6w

GPW: Komunikat - Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA

...

d1fog6w
d1fog6w

06.11. Warszawa (PAP/GPW)
- Komunikat Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z dnia 6 listopada 2013 r.

W związku z informacją Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej ("PZU S.A.") o podjęciu w dniu 26 sierpnia 2013 r. przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki decyzji o wypłacie przez PZU S.A. zaliczki na poczet dywidendy przewidywanej na koniec roku 2013, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. informuje, że zgodnie z przepisami § 94 Działu IV Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP, na sesję giełdową w dniu 7 listopada 2013 r. (pierwszy dzień notowania akcji PZU S.A. bez prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy) zmieniony zostanie kurs odniesienia dla serii kontraktów terminowych na akcje PZU S.A. o nazwach skróconych: FPZUZ13, FPZUH14 oraz FPZUM14. Dla ww. serii kontraktów poczynając od dnia 7 listopada 2013 r. zmieniona zostanie również liczba akcji przypadających na jeden kontrakt.

Kurs odniesienia na sesję w dniu 7 listopada 2013 r. oraz obowiązująca od tego dnia nowa liczba akcji przypadających na jeden kontrakt będą następujące:

Nazwa Kurs odniesienia Liczba akcji
skrócona na sesję w dniu przypadających na jeden
7 listopada 2013 r. kontrakt, jaka będzie
obowiązywała od dnia
7 listopada 2013 r.
FPZUZ13 451,80 104
FPZUH14 454,20 104
FPZUM14 455,65 104

d1fog6w

Zgodnie z przepisami § 91 ust. 4 Działu IV Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP wszystkie zlecenia maklerskie na ww. serie kontraktów terminowych przekazane na giełdę, a niezrealizowane do końca sesji w dniu 6 listopada 2013 r., stracą ważność po zakończeniu sesji w tym dniu.

Jednocześnie informujemy, że dla serii kontraktów terminowych na akcje PZU S.A., które będą wprowadzane do obrotu począwszy od 23 grudnia 2013 r. (seria FPZUU14 i następne), liczba akcji przypadająca na jeden kontrakt wynosić będzie 100. Oznacza to, że po wygaśnięciu serii FPZUZ13, do czasu wygaśnięcia serii FPZUM14 w obrocie giełdowym znajdować się będą serie kontraktów terminowych na akcje PZU S.A. o różnej liczbie akcji przypadającej na jeden kontrakt.

Informujemy również, że w związku z sytuacją szczególną jaką jest zmiana opisanych powyżej parametrów kontraktów na akcje PZU S.A. zgodnie ze standardem tych instrumentu Giełda, po konsultacji z KDPW_CCP, podjęła decyzję, że dzienny kurs rozliczeniowy jaki zostanie wyznaczony po sesji giełdowej w dniu 7 listopada br. dla wszystkich notowanych w tym dniu serii kontraktów na akcje PZU S.A. zostanie określony z uwzględnieniem następującej modyfikacji.

Standard kontraktów na akcje wskazuje, że: "[...] Za dzienny kurs rozliczeniowy uznaje się kurs zamknięcia kontraktów danej serii. Jeśli w czasie sesji nie określono kursu zamknięcia za dzienny kurs rozliczeniowy przyjmuje się ostatni kurs rozliczeniowy. Jeśli jednak w arkuszu zleceń na zamknięciu jest choć jedno zlecenie z limitem lepszym (kupna wyższym, sprzedaży niższym) od kursu rozliczeniowego określonego na w/w warunkach i wprowadzone przynajmniej 5 minut przed końcem notowań, za dzienny kurs rozliczeniowy przyjmuje się limit najlepszego z tych zleceń [...]". Modyfikacja będzie dotyczyła zasad kalkulacji dziennego kursu rozliczeniowego w przypadku, jeżeli na danej serii kontraktów na akcje PZU S.A. w dniu 7 listopada br. nie zostanie wyznaczony kurs zamknięcia. W takim przypadku za dzienny kurs rozliczeniowy zostanie przyjęty odpowiednio kurs opisany w tabeli powyżej. Tak określony dzienny kurs rozliczeniowy stanie się obowiązującym w danym dniu kursem rozliczeniowym, o ile nie zostanie dodatkowo
spełniony warunek obecności w arkuszu zleceń za zamknięciu zlecenia z limitem lepszym - o czym mowa w standardzie instrumentu.

Kom amp/

d1fog6w
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d1fog6w