Trwa ładowanie...
d13lves

GPW: Obligacje Banku Spółdzielczego w Łomiankach na Catalyst

...
Share
d13lves

25.02. Warszawa (PAP/GPW) - Obligacje Banku Spółdzielczego w Łomiankach na Catalyst

Uchwała Nr 251/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii MBS0720 wyemitowanych przez MAZOWIECKI BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOMIANKACH

§ 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 28 lutego 2011 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 6.000 (sześciu tysięcy) obligacji na okaziciela serii MBS0720 wyemitowanych przez MAZOWIECKI BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOMIANKACH o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda i terminie wykupu 23 lipca 2020 r., oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLMBSLM00013"; 2) notować obligacje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "MBS0720". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d13lves

Podziel się opinią

Share
d13lves
d13lves