Trwa ładowanie...
d49b09o

GPW: Pierwsze notowanie akcji spółki AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI

...

Share
d49b09o

15.01. Warszawa (PAP/GPW)
- Pierwsze notowanie akcji spółki AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI

Uchwała Nr 59/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii B i C oraz zakończenia notowania praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A. § 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 oraz § 8a Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 21 stycznia 2013 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect następujących akcji zwykłych na okaziciela spółki AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda: a) 350.000 (trzystu pięćdziesięciu tysięcy) akcji serii B, b) 1.027.000 (jednego miliona dwudziestu siedmiu tysięcy) akcji serii C, - pod warunkiem dokonania w dniu 21 stycznia 2013 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem "PLAGRIN00013"; 2)
notować akcje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "ARI" i oznaczeniem "ARI"; 3) określić dzień 18 stycznia 2013 r. jako dzień ostatniego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 1.027.000 (jednego miliona dwudziestu siedmiu tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLAGRIN00021". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom pif/

d49b09o

Podziel się opinią

Share
d49b09o
d49b09o