Trwa ładowanie...
d37otv8

GPW: Pierwsze notowanie akcji spółki OSTATNIEMIEJSCA.PL

...

Share
d37otv8

08.01. Warszawa (PAP/GPW)
- Pierwsze notowanie akcji spółki OSTATNIEMIEJSCA.PL

Uchwała Nr 22/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii C i D spółki OSTATNIEMIEJSCA.PL S.A.

§ 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 11 stycznia 2013 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect następujących akcji zwykłych na okaziciela spółki OSTATNIEMIEJSCA.PL S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda: a) 750.000 (siedmiuset pięćdziesięciu tysięcy) akcji serii C, b) 800.000 (ośmiuset tysięcy) akcji serii D - pod warunkiem dokonania w dniu 11 stycznia 2013 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem "PLOSTMS00016"; 2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "OEM" i oznaczeniem "OEM". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom pif/

d37otv8

Podziel się opinią

Share
d37otv8
d37otv8