Trwa ładowanie...
dqrzdq9

GPW: Pierwsze notowanie PDA spółki ZWG SA

...

Share
dqrzdq9

24.11. Warszawa (PAP/GPW)
- Pierwsze notowanie PDA spółki ZWG SA

Uchwała Nr 1425/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki ZWG S.A. § 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 28 listopada 2011 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 3.600.000 (trzech milionów sześciuset tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki ZWG S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLZWG0000024"; 2) notować prawa do akcji, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "ZWG-PDA" i oznaczeniem "ZWGA". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

dqrzdq9

Podziel się opinią

Share
dqrzdq9
dqrzdq9