Trwa ładowanie...
d2p1bv5

GPW: Pierwszy dzień notowań akcji GO TFI SA

...
Share
d2p1bv5

26.04. Warszawa (PAP/GPW) - Pierwszy dzień notowań akcji GO TFI SA

Uchwała Nr 534/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A i B spółki GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

§ 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 29 kwietnia 2011 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect następujących akcji zwykłych na okaziciela spółki GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLGOTFI00016": a) 1.500.000 (jednego miliona pięciuset tysięcy) akcji serii A, b) 140.000 (stu czterdziestu tysięcy) akcji serii B; 2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "GOTFI" i oznaczeniem "GTF". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d2p1bv5

Podziel się opinią

Share
d2p1bv5
d2p1bv5