Trwa ładowanie...
d34636r
d34636r

GPW: pierwszy dzień notowań akcji MAŁKOWSKI - MARTECH

...
Share
d34636r

12.11. Warszawa (PAP) - Pierwszy dzień notowań akcji MAŁKOWSKI - MARTECH

Uchwała Nr 1173/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C spółki MAŁKOWSKI - MARTECH S.A.

§ 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 15 listopada 2010 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect następujących akcji zwykłych na okaziciela spółki MAŁKOWSKI - MARTECH S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLMLKMR00016": a) 7.560.000 (siedmiu milionów pięciuset sześćdziesięciu tysięcy) akcji serii A, b) 80.400 (osiemdziesięciu tysięcy czterystu) akcji serii B, c) 400.000 (czterystu tysięcy) akcji serii C; 2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "MALKOWSKI" i oznaczeniem "MMA". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d34636r

Podziel się opinią

Share
d34636r
d34636r