Trwa ładowanie...
d3vh7f5
d3vh7f5

GPW: Pierwszy dzień notowań akcji SMS KREDYT HOLDING SA

...
Share
d3vh7f5

08.07. Warszawa (PAP/GPW) - Pierwszy dzień notowań akcji SMS KREDYT HOLDING SA

Uchwała Nr 874/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 8 lipca 2011 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki SMS KREDYT HOLDING S.A. § 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 11 lipca 2011 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 3.000.000 (trzech milionów) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki SMS KREDYT HOLDING S.A. o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, pod warunkiem dokonania najpóźniej w dniu 11 lipca 2011 r. rejestracji tych praw do akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem "PLSMSKH00027"; 2) notować prawa do akcji, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "SMSKREDYT-PDA" i oznaczeniem "SMSA". § 2 Uchwała wchodzi
w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d3vh7f5

Podziel się opinią

Share
d3vh7f5
d3vh7f5