Trwa ładowanie...
d13lves

GPW: Pierwszy dzień notowań spółki GEOINVENT SA

...
Share
d13lves

25.02. Warszawa (PAP/GPW) - Pierwszy dzień notowań spółki GEOINVENT SA

Uchwała Nr 253/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii F oraz zakończenia notowania praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki GEOINVENT S.A. § 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 oraz § 8a Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 3 marca 2011 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 3.200.000 (trzech milionów dwustu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki GEOINVENT S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, pod warunkiem dokonania w dniu 3 marca 2011 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem "PLGEINV00017"; 2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "GEOINVENT" i oznaczeniem
"GEO"; 3) określić dzień 2 marca 2011 r. jako dzień ostatniego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 3.200.000 (trzech milionów dwustu tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki GEOINVENT S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLGEINV00025". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d13lves

Podziel się opinią

Share
d13lves
d13lves