Trwa ładowanie...
d3y49y9
d3y49y9

GPW: pierwszy dzień obrotu akcjami SELVITA SA

...
Share
d3y49y9

12.07. Warszawa (PAP/GPW) - Pierwszy dzień obrotu akcjami SELVITA SA

Uchwała Nr 885/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii B, C i E spółki SELVITA S.A. § 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 14 lipca 2011 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect następujących akcji zwykłych na okaziciela spółki SELVITA S.A. o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLSELVT00013": a) 1.329.500 (jednego miliona trzystu dwudziestu dziewięciu tysięcy pięciuset) akcji serii B, b) 1.833.000 (jednego miliona ośmiuset trzydziestu trzech tysięcy) akcji serii C, c) 2.700.000 (dwóch milionów siedmiuset tysięcy) akcji serii E; 2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań
ciągłych pod nazwą skróconą "SELVITA" i oznaczeniem "SLV". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d3y49y9

Podziel się opinią

Share
d3y49y9
d3y49y9