Trwa ładowanie...
d4333sf

GPW: pierwszy dzień obrotu akcji E-ENERGO

...

Share
d4333sf

07.07. Warszawa (PAP/GPW)
- Pierwszy dzień obrotu akcji E-ENERGO

Uchwała Nr 863/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz zakończenia notowania praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki E-ENERGO S.A. § 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 oraz § 8a Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 12 lipca 2011 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 110.000.000 (stu dziesięciu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki E-ENERGO S.A. o wartości nominalnej 0,02 zł (dwa grosze) każda, pod warunkiem dokonania w dniu 12 lipca 2011 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem "PLEENRG00014"; 2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "EENERGO" i oznaczeniem "EEN"; 3)
określić dzień 11 lipca 2011 r. jako dzień ostatniego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 110.000.000 (stu dziesięciu milionów) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki E-ENERGO S.A. o wartości nominalnej 0,02 zł (dwa grosze) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLEENRG00048". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d4333sf

Podziel się opinią

Share
d4333sf
d4333sf