Trwa ładowanie...
d373txe
d373txe
espi

GPW - Rezygnacja osoby nadzorującej (4/2011)

GPW - Rezygnacja osoby nadzorującej (4/2011)
Share
d373txe
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2011
Data sporządzenia: 2011-02-25
Skrócona nazwa emitenta
GPW
Temat
Rezygnacja osoby nadzorującej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. informuje,że w dniu 25 lutego 2011 roku otrzymała oświadczenie Pana Tomasza Zganiacza, członka Rady Giełdy, o jego rezygnacji z funkcji członka Rady Giełdy z dniem 28.02.2011 roku.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami).

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
The Warsaw Stock Exchange informs that on 25th of February 2011 itreceived a statement of Mr Tomasz Zganiacz member of the Warsaw StockExchange Supervisory Board about his resignation from the position onthe Supervisory Board on 28th of February 2011.Legal basis:§5.1(21) of the Regulation of the Minister of Finance of 19 February 2009on current and periodic information provided by issuers of securitiesand on conditions under which information required by legal regulationsof a third country may be recognised as equivalent (Dziennik Ustaw from2009, No. 33, item 259, as amended)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA
(pełna nazwa emitenta)
GPW Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-498 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
Książęca 4
(ulica) (numer)
(22) 628-32-32 (22) 628-17-54, (22) 537-77-90
(telefon) (fax)
gpw@gpw.pl www.gpw.pl
(e-mail) (www)
526-025-09-72 012021984
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-25 Ludwik Sobolewski Prezes Zarządu
2011-02-25 Beata Jarosz Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d373txe

Podziel się opinią

Share
d373txe
d373txe