Trwa ładowanie...
dj02p55

GPW SA odwołanie Ludwika Sobolewskiego ze składu zarządu

...

Share
dj02p55

17.01. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 3/2013

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("Giełda", "GPW") informuje, że w dniu 17.01.2013 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GPW podjęło uchwałę w sprawie odwołania ze składu Zarządu Giełdy Pana Ludwika Sobolewskiego, Prezesa Zarządu Giełdy.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: biznes.pap.pl i biznes.pap.pl/espi

kom espi mra

dj02p55

Podziel się opinią

Share
dj02p55
dj02p55