Trwa ładowanie...
d4m4ayu

GPW: szczególne oznaczanie akcji spółki MOTOR TRADE COMPANY S.A.

02.12. Warszawa (PAP/GPW) - Uchwała Nr 1379/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie szczególnego oznaczania akcji spółki...

Share
d4m4ayu

02.12. Warszawa (PAP/GPW)
- Uchwała Nr 1379/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie szczególnego oznaczania akcji spółki MOTOR TRADE COMPANY S.A. notowanych na rynku NewConnect.

§ 1 Na podstawie § 150 ust. 1 pkt 24) Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia, że informacje podawane na stronie internetowej Giełdy dotyczące notowań akcji spółki MOTOR TRADE COMPANY S.A. w alternatywnym systemie obrotu zostaną oznaczone w sposób szczególny poprzez umieszczenie odnośnika w postaci liczby porządkowej oznaczającej: "emitent zmienił wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu na wniosek o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku". § 2 Traci moc Uchwała Nr 770/2013 Zarządu Giełdy z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie szczególnego oznaczania akcji spółki MOTOR TRADE COMPANY S.A. notowanych na rynku NewConnect. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d4m4ayu

Podziel się opinią

Share
d4m4ayu
d4m4ayu