Trwa ładowanie...
d15nctw
d15nctw

GPW W WARSZAWIE SA wniosek zarządu do rady giełdy o zaopiniowanie propozycji w sprawie podziału

...
Share
d15nctw

04.04. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 12/2011

Zarząd Giełdy informuje, że zamierza wystąpić do Rady Giełdy o zaopiniowanie wniosku w sprawie podziału zysku, w którym przewiduje się wypłatę dywidendy w kwocie 134.730.120,00 zł, stanowiącej 99,8% zysku netto Spółki za rok 2010. Organem spółki wyłącznie uprawnionym do podejmowania decyzji w sprawie podziału zysku, w tym o wypłacie dywidendy, jest Walne Zgromadzenie. Podstawa prawna: §38 ust. 1 pkt. 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

kom espi mra

d15nctw

Podziel się opinią

Share
d15nctw
d15nctw