Trwa ładowanie...
d34wj0z

GPW: Wprowadzenie certyfikatów UniCredit Bank AG

...

Share
d34wj0z

30.01. Warszawa (PAP/GPW)
- Wprowadzenie certyfikatów UniCredit Bank AG

Uchwała Nr 95/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW certyfikatów strukturyzowanych wyemitowanych przez UniCredit Bank AG oraz w sprawie określenia wysokości dynamicznych ograniczeń wahań kursów i przedziału zmiany wahań kursów dla tych certyfikatów

§ 1 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 1 ust. 1 Rozdziału VII Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego, Zarząd Giełdy postanawia: 1) wprowadzić z dniem 1 lutego 2012 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym certyfikaty strukturyzowane wyemitowane przez UniCredit Bank AG w ramach 33 (trzydziestu trzech) serii certyfikatów, o których mowa w Załączniku do niniejszej Uchwały, w liczbie nie większej niż liczba certyfikatów danej serii wskazana w tym Załączniku w kolumnie "Wolumen emisji", rejestrowane przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem ISIN wskazanym w Załączniku do niniejszej Uchwały; 2) notować certyfikaty strukturyzowane, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych, pod nazwą skróconą wskazaną w Załączniku do niniejszej Uchwały właściwą dla certyfikatów danej serii. § 2 Na podstawie § 22 ust. 1 Rozdziału VI Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego, Zarząd Giełdy określa na 7,5% wartość przedziału zmiany wahań kursów, o którym mowa w § 113 ust.
1 pkt 2) Regulaminu Giełdy dla certyfikatów strukturyzowanych wyemitowanych przez UniCredit Bank AG, o których mowa w § 1 pkt 1).

d34wj0z

§ 3 Na podstawie § 17 Rozdziału VIII Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego, Zarząd Giełdy określa na 6,5% wysokość dynamicznych ograniczeń wahań kursów dla certyfikatów strukturyzowanych wyemitowanych przez UniCredit Bank AG, o których mowa w § 1 pkt 1). § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały Nr 95/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 stycznia 2012 r.

Kod ISIN Nazwa Nazwa instrumentu bazowego Wolumen
indywidualna emisji
certyfikatu
DE000HV5CR16 UCDAXPEROE DAX(r) (Performance-) Index 180 000
DE000HV5CR24 UCSTOX50OE EURO STOXX 50(r) (Price-) Index 40 000
DE000HV5CR32 UCSP500OE S&P 500 140 000
DE000HV5CR40 UCNIKKEIOE Nikkei 225 (Price-) Index 130 000
DE000HV5CR57 UCATXINDOE Austrian Traded Index (ATX(r))
50 000
DE000HV5CR65 UCXUO30IOE Istanbul Stock Exchange 40 000
National 30 Index
DE000HV5CR73 UCBTXINDOE Bulgarian Traded Index in 70 000
Euro (BTX(r)EUR)
DE000HV5CR81 UCCROINDOE Croatian Traded Index in Euro 100 000
(CROX(r)EUR)
DE000HV5CSA2 UCSRXINDOE Serbian Traded Index in Euro 50 000
(SRX(r)EUR)
DE000HV5CSB0 UCSBIINDOE Slovenian Blue Chip Index 170 000
(SBI TOP(r))

DE000HV5CSC8 UCCTXINDOE Czech Traded Index in Euro 60 000
(CTX(r)EUR)
DE000HV5CSD6 UCUTXINDOE Ukrainian Traded Index in 140 000
Euro (UTX(r)EUR)
DE000HV5CSE4 UCHTXINDOE Hungarian Traded Index in 30 000
Euro (HTX(r)EUR)
DE000HV5CSF1 UCRDXEUROE Russian Depositary Index in 70 000
EUR (RDX(r)EUR)
DE000HV5CSG9 UCRTXMETOE RDX Mining & Metals Index in 30 000
Euro (RTX(r)METEUR)
DE000HV5CSH7 UCRDXOILOE RDX Oil & Gas Index in Euro 50 000
(RDX(r)OIL&GASEUR)
DE000HV5CSJ3 UCKTXINDOE Kazakh Traded Index in EUR 180 000
(KTX(r)EUR)
DE000HV5CSK1 UCROTXEUOE Romanian Traded Index in EUR 160 000
(ROTX(r)EUR)
DE000HV5CSL9 UCCECEINOE CECE Composite Index in Euro 50 000
(CECE(r)EUR)
DE000HV5CSM7 UCCEBANKOE CECE Banking Index (CECE(r)BNK) 110 000
DE000HV5CSN5 UCCEHCAOE CECE Health Care Index 70 000
(CECE(r)HCA)
DE000HV5CSP0 UCCEINFOE CECE Infrastructure Index 100 000
(CECE(r)INF)
DE000HV5CSQ8 UCCEOILOE CECE Oil & Gas Index 80 000
(CECE(r)OIL)
DE000HV5CSR6 UCCETELOE CECE Telecom Index (CECE(r)TEL) 130 000
DE000HV5CSS4 UCCEMIDOE CECE Mid Cap Index in Euro 80 000
(CECE(r)MIDEUR)
DE000HV5CST2 UCSCLARGOE EURO STOXX(r) Large (Return-) 20 000
Index
DE000HV5CSU0 UCSCSMALOE EURO STOXX(r) Small (Return-) 40 000
Index
DE000HV5CSV8 UCSCMIDOE EURO STOXX (r)Mid (Return) 30 000
DE000HV5CSW6 UCBELEXOE BELEX15(r) 190 000
DE000HV5CR99 UCBETRONOE Bucharest Exchange Trading 90 000
Index in RON (BET RON(r))

DE000HV5CSX4 UCSOFIXOE SOFIX(r) 50 000
DE000HV5CSY2 UCWIG20OE WIG 20(r) 180 000
DE000HV5CSZ9 UCSP40OE S&P Bric 40(r) EUR (Price-) 50 000
Index

kom zdz/

d34wj0z

Podziel się opinią

Share
d34wj0z
d34wj0z