Trwa ładowanie...
d103knc

GPW: wprowadzenie do obrotu akcji GANT DEVELOPMENT SA

...

Share
d103knc

08.10. Warszawa (PAP) - wprowadzenie do obrotu akcji spółki GANT DEVELOPMENT SA

Uchwała Nr 1005/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 8 października 2010 r.

w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii R spółki GANT DEVELOPMENT S.A.

§ 1 Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 Regulaminu Giełdy, do obrotu giełdowego na rynku równoległym dopuszczonych jest 1.158.473 (jeden milion sto pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii R spółki GANT DEVELOPMENT S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.

d103knc

§ 2 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 12 października 2010 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym akcje spółki GANT DEVELOPMENT S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 12 października 2010 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLGANT000014".

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom mln/

d103knc

Podziel się opinią

Share
d103knc
d103knc